M.O.L Campus

M.O.L Campus Энэхүү барилга нь M.O.L группын 2023 оны тогтвортой хөгжлийн зорилгын салшгүй нэг хэсэг бөгөөд ирээдүйн оффисуудад жишээ болж чадахуйц томоохон бүтээн байгуулалт юм. Барилга нь нийт 28 давхар, 86000 метр квадрат талбайд 2500 гаруй ажилтнийг багтаасан хүчин чадалтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Энэхүү барилга нь дээврийн нэгдсэн нарны зай хураагуур, газрын дулааны насос зэрэг бага болон тэг нүүрстөрөгчийн …

Continue Reading