M.O.L Campus

M.O.L Campus Энэхүү барилга нь M.O.L группын 2023 оны тогтвортой хөгжлийн зорилгын салшгүй нэг хэсэг бөгөөд ирээдүйн оффисуудад жишээ болж чадахуйц томоохон бүтээн байгуулалт юм. Барилга нь нийт 28 давхар, 86000 метр квадрат талбайд 2500 гаруй ажилтнийг багтаасан хүчин чадалтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Энэхүү барилга нь дээврийн нэгдсэн нарны зай хураагуур, газрын дулааны насос зэрэг бага болон тэг нүүрстөрөгчийн …

Continue Reading

Five Things You Should Know About Modern Furniture.

Council are celebrating the incredible achievement of the Companies and Stakeholders. Due to BIM’s fast invasion in all over the world specially in the North America Region, we are one of the top 10 nominated Consultants for Council Architectural/Design Practice of the Year Award. Model Council are celebrating the incredible achievement of these Companies and Stakeholders. achievement of these Companies …

Continue Reading